ขนาดตัวอักษร                 ไทย | EN    
 


 
หน้าหลัก
ติดต่อสำนักงาน
ข้อมูลวันที่ 19-มี.ค.-2557 02:06:46 โดย: ผู้ดูแลระบบ


 
สำนักงานปศุสัตว์สกลนคร   ถนนศูนย์ราชการ  ตำบลธาตุเชิงชุม 
อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000

โทร./โทรสาร  0 4271 1756

E-mail ::
pvlo_sno@dld.go.th


เยี่ยมชมเฟสบุคสำนักานได้ที่   https://www.facebook.com/dldsakhon

------------------------------------------------------------------------------

ร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางที่ 1  ::   ผ่านทางอีเมล์  ::  
pvlo_sno@dld.go.th
ช่องทางที่ 2 :: ผ่านทางโทรศัพท์  :: 0 4271 1756
ช่องทางที่ 3 :: ผ่านทางไปรษณีย์  ::  สำนักงานปศุสัตว์สกลนคร   ถนนศูนย์ราชการ  
                                                                   ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000


------------------------------------------------------------------------------
อ่าน  2909