ขนาดตัวอักษร                 ไทย | EN    
 


 
หน้าหลัก
รับสมัครงานในหน่วยงาน
ข้อมูลวันที่ 22-มี.ค.-2559 07:05:58 โดย: 1
++ ประจำปีงบประมาณ 2559 ++
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  ปฏิบัติงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2559 ค่าตอบแทนเดือนละ   7,000 บาท ระยะเวลารับสมัคร 22-28 มีนาคม 2559   รายละเอียด
 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  ปฏิบัติงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2559  ระยะเวลารับสมัคร 21-29 มีนาคม 2559   รายละเอียด
 
 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล (ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง)  กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์งานผสมเทียม   ปฏิบัติงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกศรีสุพรรณ  ระยะเวลาจ้าง 23 กุมภาพันธ์ 2559  - 30 กันยายน 2559   ค่าตอบแทนเดือนล่ะ 6,820 บาท   รายละเอียด 
   
 
++ ประจำปีงบประมาณ 2558 ++
1.  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานราชการ  ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล  จำนวน  1  อัตรา    กำหนดระยะเวลาจ้างแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 -  วันที่ 30  กันยายน  2559   อัตราค่าตอบแทนเดือนะล 13,800  บาท  
    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7  ตุลาคม  2558 - 14  ตุลาคม  2558   รายละเอียด
    ** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล คลิ๊กที่นี่

    ** ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล  คลิ๊กที่นี่
 
++ ประจำปีงบประมาณ 2557 ++
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล  จำนวน 2 อัตรา  ระยะเวลาจ้าง 1 สิงหาคม 2557- 30 กันยายน 2557  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2557 ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลคร  โทร 0  4271  1756  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
-----------------------------------------------------------------------------
ประจำปีงบประมาณ 2557 

      

 
ครั้งที่ 1   ระหว่างวันที่  23-29 กรกฎาคม 2557
               
อ่าน  4869