ขนาดตัวอักษร                 ไทย | EN    
 


 
หน้าหลัก
การฝึกอบรมบุคลากรตามแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2557
ข้อมูลวันที่ 16-ก.ค.-2557 01:55:23 โดย: 1
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   กำหนดจัดฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงาน  ตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2557   กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการด้านข้อมูลเว็บไซต์ขั้นพื้นฐาน"    ในวันที่ 25  กรกฎาคม 2557   เวลา 09.30 น.  เป็นต้นไป    ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 
อ่าน  1698