ขนาดตัวอักษร                 ไทย | EN    
 


 
หน้าหลัก
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลวันที่ 17-ส.ค.-2560 02:40:43 โดย: 1
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  กำหนดจัดอบรมบุคลากรของหน่วยงาน ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร  ประจำปี 2560 (รอบที่ 2/2560)   โดยคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จด้านการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่  20  มิถุนายน   2560   มีมติตรงกันให้จัดอบรมบุคลากรของหน่วยงาน ด้านการเป็นที่พึ่งของเกษตรกร และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยกำหนดให้อบรมในหลักสูตร Smart Officer สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เพื่อถ่ายทอดความรู้ใหม่ให้เกษตรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสกลนครทราบ และนำไปปรับใช้กับอาชีพของตนเอง  ซึ่งกำหนดจัดฝึกอบรมในวันที่  18  กรกฎาคม  2560  ณ   ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   อำเภอเมือง จังหวัสดกลนคร    รายละเอียด
อ่าน  1240