ขนาดตัวอักษร                 ไทย | EN    
 


 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมาผู้บริหาร
ข้อมูลวันที่ 15-มี.ค.-2557 00:07:10 โดย: ผู้ดูแลระบบ
ทำเนียบปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ระหว่างวันที่
1
นายทำนุ อรัญนาค  
2
นายณรงค์ เวชศาสตร์  
3
นายประพันธ์ นิยมผลานึก  
4
นายนิวัช ศิริสวย  
5
นายชุบ ปานทับทิม  
6
นายบรรจบ มันตราภรณ์  
7
นายณัฐ อ่อนโยน  
8
นายกอง วิเชียรเพลิศ  
9
นายวิสิทธ์ ลักษณิยานนท์  
10
นายขวัญชัย หุนตระกูล  
11
นายเสมอ ทวีวิทยการ  
12
นายสถิตย์ พงษ์ไพโรจน์  
13
นายสงบ สุประดิษฐ์  
14
นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย 1 ธ.ค. 41 - 21 ต.ค. 42
15
นายผดุง สุเตชะ 21 ต.ค. 42 - 1 ต.ค 43
16
นายศีลธรรม วราอัศวปติ (รักษาการ) 1 ต.ค 43 - 5 ต.ค. 44
17
นายปฎิวัติ แก้วเหล็ก (รักษาการ) 5 ต.ค. 44 - 12 ต.ค 45
18
นายสุวัฒน์ พงษ์ลิขิตพัฒน์ (รักษาการ) 12 ต.ค 45 - 18 มี.ค. 46
19
นายสนใจ ถิ่นนคร 18 มี.ค. 46 - 18 พ.ย. 46
20
นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ 18 พ.ย. 46 - 4 ก.พ. 51
21
นายปราโมทย์ ศรีธรณ์ 20 ก.พ. 51 - 17 เม.ย. 56
22 นายปฏิวัติ คุณดิลกพจน์ 18 เม.ย. 56 - ปัจจุบัน

 

copyright © 2010 - 2011 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 Tel.04-2711-756 Fax. 04-2711-756
E-mail : pvlo_sno@dld.go.th อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน แสดงผล 1024 x 768 pixel
อ่าน  2054