ขนาดตัวอักษร                 ไทย | EN    
 


 
หน้าหลัก
ข้อมูลการให้บริการด้านปศุสัตว์
ข้อมูลวันที่ 15-มี.ค.-2557 05:22:36 โดย: 1
รายละเอียดการให้บริการประจำเดือนมีนาคม 2557
 
รายละเอียดการให้บริการ สถานที่ วันที่ เวลา
ให้บริการรักษาสัตว์  ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว  สำหรับเกษตรกรที่สนใจ  บริการ ตรวจต่อสถานพยาบาลสัตว์  ฟาร์มมาตรฐาน   ร้านขายอาหารสัตว์  และให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายสัตว/ซากสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสกลนคร วัน เวลา ราชการ
โครงการรณรงค์ ผ่าตัด ทำหมัน สุนัข-แมว 
ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย 
อำเภอวานรนิวาส
17  มีนาคม  2557
อ่าน  1998