ขนาดตัวอักษร                 ไทย | EN    
 


 
หน้าหลัก > ข่าวทั้งหมด
รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ นำคณะผู้เชี่ยวชาญด้านโคเนื้อโคนม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข่าววันที่ 15-มี.ค.-2560 โดย : ผู้ดูแลระบบ 

วันที่14 มีนาคม 2560 รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ นำคณะผู้เชี่ยวชาญด้านโคเนื้อโคนม ผู้แทนบริษัท Morinaka Milk industry ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน ณ งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์ฯภูพาน สหกรณ์โพนยางคำ ฟาร์มเกษตรกรเลี้ยงโคนมภูพาน และศูนย์รวมนมสหกรณ์โคนมภูพาน โดยมีนายสัตวแพทย์วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ เป็นผู้บรรยายต้อนรับ

 
 
อ่านทั้งหมด 312