ขนาดตัวอักษร                 ไทย | EN    
 


 
หน้าหลัก > ข่าวทั้งหมด
อบรมบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560 หลักสูตร
ข่าววันที่ 19-ก.ค.-2560 โดย : ผู้ดูแลระบบ 

วันที่  18  กรกฎาคม  2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนนคร  จัดฝึกอบรมบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560  หลักสูตร  "Smart Officer" สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  โดยมีนางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร    เป็นวิทยากรให้ความรู้  วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครมีความรู้เพิ่มเติม สามารถปรับตัวและเข้ากับเกษตรกรพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านการปฏิบัติและวิชาการให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  นำมาปรับใช้ในอาชีพได้ในแนวทางที่มั่นคง สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน  
 
ชื่ออัลบั้ม: อบรมแผนพัฒนาบุคลากร
 
อ่านทั้งหมด 330