ขนาดตัวอักษร                 ไทย | EN    
 


 
Untitled Document
ประโยชน์ที่ได้จากเว็บไซต์นี้
 
 -  มากที่สุด     25% (19 คน)
 -  มาก     28.95% (22 คน)
 -  ปานกลาง     15.79% (12 คน)
 -  น้อย     6.58% (5 คน)
 -  น้อยที่สุด     23.68% (18 คน)