ขนาดตัวอักษร                 ไทย | EN    
 


 
หน้าหลัก > แบนเนอร์ข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ณ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด
ข่าววันที่ 26-ต.ค.-2559 โดย : ผู้ดูแลระบบ 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์
สกลนคร และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร  ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จเปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์  ณ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด บ้านป่าโจด 
ตำบลค้อเขียว    อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
อ่านทั้งหมด 867
ชื่ออัลบั้ม: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดโรงงานผลิตนม U.H.T ณ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด