ขนาดตัวอักษร                 ไทย | EN    
 


 
หน้าหลัก > แบนเนอร์ข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
13 พฤศจิกายน 2550 เสด็จเยี่ยมงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน
ข่าววันที่ 28-เม.ย-2557 โดย : ผู้ดูแลระบบ 

วันที่ 13  พฤศจิกายน 2550  เวลา 18.00-19.00 น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จพระราชดำเนิน  เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  กิจกรรมงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ โดยมีนายสมชาย  พิกุลประยงค์  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร นายปรีชา วงษ์วิจารณ์  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  พร้อมคณะ เฝ้ารับเสด็จ  โดยมีนายวิศุทธิ์  เอื้อกิ่งเพชร นายสัตวแพทย์ 6  หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์  เป็นผู้ถวายรายงาน 
อ่านทั้งหมด 1314