ขนาดตัวอักษร                 ไทย | EN    
 


 
หน้าหลัก > แบนเนอร์ข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์
ข่าววันที่ 28-เม.ย-2557 โดย : ผู้ดูแลระบบ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  ในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม   ระหว่างวันที่ 26-27  มิถุนายน 2551  ซึ่งในวันที่ 26 มิถุนายน 2551 ทรงเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์  ณ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดสกลนคร และวันที่ 27 มิถุนายน 2551 ทรงเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม หมู่ที่  8  ตำบลโพธิไพศาล  อำเภอกุสุมาลย์   จังหวัดสกลนคร
อ่านทั้งหมด 1239