ขนาดตัวอักษร                 ไทย | EN    
 


 
หน้าหลัก > แบนเนอร์ข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
วันที่ 17 มิถุนายน 2552 ทรงเสด็จฯทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโพนแพง
ข่าววันที่ 28-เม.ย-2557 โดย : ผู้ดูแลระบบ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  ในพื้นที่จังหวัดสกลนครและนครพนมระหว่าง  วันที่ 17 มิถุนายน 2552  ทรงเสด็จฯทอดพระเนตรโครงการเกษตร  เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) และโรงเรียนบ้านสนามบิน โดยมีนายทองทวี  ดีมะการ ที่ปรึกษาโครงการพระราชดำริ กรมปศุสัตว์  นายทศพร  ศรีศักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4   นายปราโมทย์ ศรีธรณ์   ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมรับเสด็จ ฯ
อ่านทั้งหมด 1307