ขนาดตัวอักษร                 ไทย | EN    
 


 
หน้าหลัก > แบนเนอร์ข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดโรงงานผลิตนม U.H.T ณ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด
ข่าววันที่ 28-เม.ย-2557 โดย : ผู้ดูแลระบบ 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร  ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเปิดโรงงานผลิตนม U.H.T ณ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด บ้านป่าโจด  ตำบลค้อเขียว    อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
อ่านทั้งหมด 1349