สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา   ผู้สนใจสามารถยืนความประสงค์ ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด