1)  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา   ผู้สนใจสามารถยืนความประสงค์ ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 042711756   คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด 

2)  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล  ตามประกาศรับสมัคร บุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ประกาศจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563   คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรที่นี่