สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล  ตามประกาศรับสมัคร บุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ประกาศจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563   คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรที่นี่