01 Small

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับคลินิกหมอรักษ์สัตว์ดำเนินงานวันสัตวแพทย์ไทย ปี 2562 กิจกรรมสัตวแพทย์ไทยรับใช้สังคม  ณ  คลิกนิกหมอรักษ์สัตว์ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัข จำนวน 10 ตัว แมว จำนวน 21 ตัว

 

 


Truehits