01

 

วันที่  4 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ออกตรวจประเมินเพื่่อต่ออายุการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ในพื้นที่ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ดังนี้
       1.ฟาร์มนายเจริญ ทาศรีภู
       2.ฟาร์มนายธีระ อินธิแสน
       3.ฟาร์มนายเทพพิทักษ์ ยาทองไชย
โดยให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มสุกร

 


Truehits