01 Small

วันที่  21 ตุลาคม  2562  นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  พร้อมปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  ดำเนินกิจกรรมโครงการไถ่ชีวิต โค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ร่วมกับพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  โดยได้จัดทำพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อร่วมสมทบโครงการธนาคารโค- กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและในโอกาสวันอายุวัฒนะมงคลครบรอบ 70 ปี 50 พรรษา  โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ได้คัดเลือกเกษตรกรจำนวน 6 ราย โคจำนวน 6 ตัว

 


Truehits