S 23503028 Small

วันที่ 14 พฤศจิกายน  2562  นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2562  โดยร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด  และจัดดนิทรรศการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านปศุสัตว์   ณ   หอประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดนมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธี


Truehits