02

วันที่   9 ธันวาคม 2562  นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา   ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน   ณ   หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร