01

 

วันที่  22 ธันวาคม 2562 นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด "เดิน กิน ชิม เที่ยว"   ณ   ถนนพิพิธภัณฑ์ภูพาน  อำเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร.   โดยมีนายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในพิธีเปิด มีประชาชนมา เดิน กิน ชิม เที่ยวกันเป็นจำนวนมาก

 


Truehits