01 Custom

 

วันที่  3 มิถุนายน 2563 นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ดังนี้
           07.30 น.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ อาคารพระราชทานเลี้ยง พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อ.เมืองสกลนคร
           09.00 น.ร่วมกิจกรรมโครงการ”จิตอาสาฯ รวมใจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ณ. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสกลนครแห่งที่ 2 อ.เมืองสกลนคร
           11.00 น.ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี” ณ.หนองเลิง หมู่ที่ 5 บ้านขัวสูง ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

 

 


Truehits