01

 

วันที่ 3 ก.ค. 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ดำเนินโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2563   โดยได้รับเกียรติจาก น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ณ เทศบาลตำบลส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร    ผลการดำเนินโครงการฯ รายละเอียดดังนี้
       1. ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว จำนวน 136 ตัว
              - สุนัขเพศผู้ 23 ตัว เพศเมีย 30 ตัว
              - แมวเพศผู้ 37 ตัว เพศเมีย 46 ตัว
       2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 175 ตัว
       3. รักษาพยาบาลสัตว์ จำนวน 2 ตัว
       4. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง
       5. มอบกระเป๋าพร้อมอุปกรณ์สำหรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ อ.ส่องดาว จ.สกลนคร