01

วันที่  15 กรกฎาคม  2563   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 จังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับเทศบาลตำบลดงมะไฟ ดำเนินโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563   ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค   คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี    ณ   วัดศรีทัศน์ ตำบลขมิ้น   อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  โดยมีกิจกรรม
        1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   จำนวน 149 ตัว
        2. ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว   จำนวน 31 ตัว
                - สุนัข เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 9 ตัว
                - แมว เพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 11 ตัว
        3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง