01

 

วันที่ 21  กรกฎาคม 2563   นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร พร้อมปศุสัตว์อำเภอส่องดาวและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมที่ฟาร์มตัวอย่างบ้านทรายทอง ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร  กิจกรรมด้านนปศุสัตว์  จิตอาสาช่วยปรับปรุงคอกโคเนื้อ   คอกสุกรและคอกไก่   ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ และได้มอบอาหารเสริมแร่ธาตุ วิตามินสำหรับสัตว์ให้กับผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างเพื่อใช้ด้านปศุสัตว์ต่อไป

 


Truehits