01

วันที่  23 กรกฎาคม 2563 นายสัตวแพทย์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ดำเนิน"โครงการคลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่ ประจำปี 2563" เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัข-แมว และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์   ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร