01

วันที่  28 กรกฎาคม 2563  นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังนี้
          - เวลา 06.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมืองสกลนคร
          - เวลา 08.00 น.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อ.เมืองสกลนคร
           - เวลา 09.30 น.ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้กิจกรรม”สานพลังจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย” ณ ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
           - เวลา 17.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ. วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลมงคล ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 


Truehits