01

 

วันที่  31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ออกหน่วยบริการด้านปศุสัตว์ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 (คลินิกปศุสัตว์)   ณ   ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย   จังหวัดสกลนคร   มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น จำนวน 150 คน

 


Truehits