03

 

วันที่​ 6 สิงหาคม​ 2563​ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร​  โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ร่วมกับปกครองจังหวัดสกลนคร​  ตรวจประเมินต่ออายุใบอนุญาตใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่​ ในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร 

        1.  อำเภอเมืองสกลนคร​ จำนวน​ 1 แห่ง​   

        2.  อำเภอสว่างแดนดิน​ จำนวน​ 2 แห่ง