01

 

 

วันที่ 25 ก.ย. 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2563 (World Rabies Day 2020) ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยนายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2563 (World Rabies Day 2020) ภายในงานมีกิจกรรมการให้บริการต่างๆ โดยไม่เสียค่าบริการ ดังนี้
- บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข-แมว รวมทั้งสิ้น 78 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 35 ตัว และแมว 43 ตัว
- บริการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัข-แมว โดยมีประชาชนนำสุนัข-แมวมารับบริการจำนวน 49 ราย รวมทั้งสิ้น 114 ตัว แบ่งงเป็นสุนัข 50 ตัว และแมว 64 ตัว
- บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์
- บริการตรวจสุขภาพ ตรวจค่าโลหิตให้แก่สุนัข-แมว โดยสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
โดยในงานมีการคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

 


Truehits