01

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ออกพื้นที่ให้บริการเกษรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร โดยให้บริการดังนี้

- ผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- แจกจ่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง
- ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร
มีเกษตรกรมารับบริการ จำนวน 138 ราย

 


Truehits