วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครเป็นประธานมอบกระบือโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 50 ตัว ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแหลมทองตามศาสตร์พระราชา กิจกรรมคนรวมกลุ่มวัวควายรวมคอก  ณ  บ้านเลขที่ 81 หมู่ 13 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร


Truehits