วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เปิดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
มีกิจกรรมดังนี้
        1. มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์
        2.ฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีพร้อมมอบใบรับรองฯและเหรียญ
        3.บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขฟรี 
โดยมีผู้นำสุนัขและแมวมาขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 143 ตัวและผ่าตัดทำหมัน 33 ตัวเกษตรกร จำนวน 67 ราย (สุนัขไม่มีเจ้าของจำนวน 7 ตัว)  ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 


Truehits