วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดสกลนคร จัดงานมหกรรมควาย @ สกลนคร โดยความร่วมมือจากปศุสัตว์อำเภอ 18อำเภอ พร้อมกลุ่มอนุรักษ์ควาย กลุ่มธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต สกลนคร ม.ราขภัฎ ม.ราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตสกลนคร) โดยมีพิธีแต่งงานควาย โต๊ะจีนสำหรับควาย มีผู้เข้าร่วมงานเข้าร่วมชมจำนวนมาก ณ สนามหน้าสถานีขนส่งสกลนคร 2 อ.เมือง จ.สกลนคร