วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดสกลนคร โดยปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด เกษตรจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจสอบสินค้าเกษตร ประเภทผัก เนื้อสัตว์ อาหารทะเล และตรวจมาตรฐานเครื่องชั่งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ตลาดสดเทศบาลสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร