วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครร่วมกับคณะทำงาน"สุดยอดไทยเท่ ไทสกลสู่อุตสาหกรรมเกษตร 4.0" จังหวัดสกลนคร ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อมูลของกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน ภูไท สกลนคร บ้านท่าเยี่ยม ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร เพื้อนำไปประมวลและพัฒนาต่อไป ดังนี้
         - ด้านการผลิตอาหาร FTMR
         - พัฒนาด้านการแปรรูปเนื้อโคขุนเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
         - ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคขุน
         - จัดทำ Home stay เพื่อให้ผู้สนใจพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงโคขุนตามระบบครบวงจร
         -พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านปศุสัตว์ให้ยั่งยืน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Truehits