วันที่ 3 มีนาคม 2561 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี  ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำและดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ติดเบอร์หู ตรวจสอบใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์ (ใบ ร. 10)   ณ  ตลาดนัดโค-กระบือท่าแร่   อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


Truehits