วันที่ 5 มีนาคม 2561  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครพร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอคำตากล้า ร่วมตรวจติดตามและสังเกตการณ์การจัดเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ในอำเภอคำตากล้า ดังนี้
      1. บ้านนาถ่อน ม.3 ต.หนองบัวสิม เป้าหมาย 101 คน  ผู้มาร่วม 262 คน
      2. บ้านโนนสะอาด ม.8 ต.แพด  เป้าหมาย 111 คน    ผู้มาร่วม 124 คน
      3.บ้านวนาสวรรค์ ม.6 ต.นาแต้   เป้าหมาย 60 คน  ผู้มาร่วม 89 คน
      4.บ้านหนองพอกน้อย ม.4  ต.คำตากล้า เป้าหมาย 133 คน  ผู้มาร่วม 140 คน
สรุปเบื้องต้น เวทีประชาคมที่คัดเลือก ชาวบ้านเห็นด้วยและให้ความร่วมมืออย่างดี วิทยากรเข้มแข็ง มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทุกแห่ง

 


Truehits