วันที่ 5 มีนาคม 2561  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เกษตรจังหวัดสกลนคร นายอำเภอคำตากล้า นากเทศบาลคำตากล้า ปศุสัตว์อำเภอคำตากล้า ร่วมตรวจพื้นที่ขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสุกร และโรงฆ่ากระบือ ในพื้นที่เทศบาลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

     - ตรวจเอกสารการขออนุญาต
     - ตรวจพื้นที่ ความเหมาะสม
     - สอบถามการทำประชาคม
เมื่อเอกสารถูกต้อง จะทำการเชิญประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 


Truehits