วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารึ โดยเน้นสุนัขจรจัดในวัด โรงเรียน สถานที่ราชการ  ณ   สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร โดยความร่วมมือของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 


Truehits