วันที่ 3 มีนาคม 2561 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี  ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำและดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ติดเบอร์หู ตรวจสอบใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์ (ใบ ร. 10)   ณ  ตลาดนัดโค-กระบือท่าแร่   อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 
 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครร่วมกับคณะทำงาน"สุดยอดไทยเท่ ไทสกลสู่อุตสาหกรรมเกษตร 4.0" จังหวัดสกลนคร ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อมูลของกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน ภูไท สกลนคร บ้านท่าเยี่ยม ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร เพื้อนำไปประมวลและพัฒนาต่อไป ดังนี้
         - ด้านการผลิตอาหาร FTMR
         - พัฒนาด้านการแปรรูปเนื้อโคขุนเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
         - ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคขุน
         - จัดทำ Home stay เพื่อให้ผู้สนใจพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงโคขุนตามระบบครบวงจร
         -พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านปศุสัตว์ให้ยั่งยืน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดสกลนคร จัดงานมหกรรมควาย @ สกลนคร โดยความร่วมมือจากปศุสัตว์อำเภอ 18อำเภอ พร้อมกลุ่มอนุรักษ์ควาย กลุ่มธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต สกลนคร ม.ราขภัฎ ม.ราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตสกลนคร) โดยมีพิธีแต่งงานควาย โต๊ะจีนสำหรับควาย มีผู้เข้าร่วมงานเข้าร่วมชมจำนวนมาก ณ สนามหน้าสถานีขนส่งสกลนคร 2 อ.เมือง จ.สกลนคร

 

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดสกลนคร โดยปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด เกษตรจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจสอบสินค้าเกษตร ประเภทผัก เนื้อสัตว์ อาหารทะเล และตรวจมาตรฐานเครื่องชั่งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ตลาดสดเทศบาลสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ออกติดตาม ตรวจเยี่ยม เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่อำเภอเมืองสกลนคร และร่วมติดตามให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร

 

Truehits