×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlosno/domains/pvlo-sno.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/news/livestock/2562/04-07-62
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/news/livestock/2562/04-07-62

 

9931 Small

 

วันที่  24 กรกฎาคม 2562  นางสาวเยาวนิตย์   บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครมอบโคนมให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด ตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดสกลนคร งบประมาณรายจ่ายจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2562   โคนมสาวตั้งท้องจำนวน 177 ตัว  ดังนี้
                - เกษตรกรจำนวน. 43 ราย รายละ 4 ตัว  รวมโคนม 172 ตัว
               - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร  จำนวน 5 ตัว

 
 

 

01 Small

 

วันที่   22 กรกฎาคม 2562   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ดำเนินกิจกรรมการรับรองสินค้าปศุสัตว์ (เนื้อและไข่อนามัย) โดยการสุ่มเก็บตัวอย่าง ชนิด ไข่ไก่ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า 10 ฟอง/แพ็ค/ตัวอย่าง จำนวน 8 แพ็ค ( 8 ตัวอย่าง)โดยเป็นตัวอย่าง Lot. ผลิตเดียวกัน จากศูนย์รวบรวมไข่ของบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสากรรม จำกัด เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อตรวจวิเคราะห์ ดังนี้
1 กลุ่มสารตกค้าง และฮอร์โมน จำนวน 6 รายการ ได้แก่ 
           - Chloramphenical
           - Nitrofurans metabolite
           - Nitroimidazoles
           - Lasalosic acid
           - Enroflozacin
           - Doxycyclin
2 ตรวจเชื้อจุลินทรีย์
          - Samonella sp.
3 ตรวจยาฆ่าแมลง
          - Organochlorine Conpounds

 

346025 Small

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร รับมอบสัตว์ (โคเนื้อ)  โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  จำนวน 30 ตัว  พร้อมทั้งตรวจสุขภาพสัตว์ และกักสัตว์เพื่อดูอาการ จำนวน 21 วัน  ตามเงื่อนไขของโครงการฯ    เตรียมส่งมอบสัตว์ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ราย พร้อมทำสัญญายืมสัตว์เพื่อการผลิต    ณ  กลุ่มเลี้ยงโคบ้านนาถ่อน ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 

 

 

S 20742184 Small

วันที่  22 กรกฎาคม 2562   นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   ร่วมพิธีอันเชิญพวงดอกไม้พระราชทานตามพระราชประสงค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ถวายเป็นพุทธบูชาเทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์  ณ  วัดถ้ำขาม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้อันเชิญ

 

 

12002 Small

วันที่  19  กรกฎาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   ลงพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์มโคนม  เพื่อรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม  ของนายทวีศักดิ์  กิ่งพรมภู  เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  บ้านโนนสวรรค์  ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

 

 

Truehits