01 Small

วันที่ 3 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร รับมอบสัตว์ (โค) โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 27 ตัว  ณ   คอกกักสัตว์บ้านแวง ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ในการนี้ได้ทำสัญญายืมเพื่อการผลิตกับกลุ่มเกษตรกรผู้แสดงความจำนง ฯ พร้อมทั้งตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้น ผลการตรวจสอบพบว่าสัตว์ทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรง และเมื่อครบกำหนดกักสัตว์เป็นเวลา 21 วัน จะทำการส่งมอบให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต่อไป

 

02 Small


​วันที่ 2 มกราคม 2563  นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา​ ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร​ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมหารือ และทดลองใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์​ และการออกใบอนุญาต​ ร.10 (e-movemen)​  กรมปศุสัตว์   เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร   ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   

 

01 Small

 

วันที่  24 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองฟาร์ม ที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม ของสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด ในพื้นที่ อำเภอวาริชภูมิ จำนวน 8 ฟาร์ม โดยให้ทุกฟาร์ม ปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มโคนม ครบทุกองค์ประกอบ

 

03 Small Small

วันที่  25 ธันวาคม  2562   นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา   ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   ร่วมพิธีอันเชิญพวงดอกไม้พระราชทานตามพระราชประสงค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายเป็นพุทธบูชาเทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์   ณ   วัดถ้ำขาม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้อันเชิญ

 

01

วันที่  21 ธันวาคม 2562 ออเวลา  นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  กล่าวรายงานการประกวดควายงามสกลนคร ครั้งที่ 1 ในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14   ณ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร   โดยมีการประกวดกระบือทั้งหมด ใน 3 รุ่น (ทั้งเพศผู้และเพศเมีย) ได้แก่
      1.เพศผู้/เพศเมีย ฟันน้ำนม
      2.เพศผู้/เพศเมีย ฟันแท้ 1-2 คู่
      3.เพศผู้/เพศเมีย ฟันแท้ 3 คู่ขึ้นไป
พร้อมทั้งมีการคัดเลือกแกรนด์แชมป์เปียน  
โดยนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  เป็นประธานเปิดงานและมีการบูรณาการการจัดงานโดย ชมรมคนรักควายสวยงามสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

 

Truehits