S 23503028 Small

วันที่ 14 พฤศจิกายน  2562  นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2562  โดยร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด  และจัดดนิทรรศการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านปศุสัตว์   ณ   หอประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดนมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธี

01 Small

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   จัดกิจกรรม Kick off โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซพติกเมีย​ รอบที่​ 1 /2563​ ประจำปี​ 2563   ณ​   ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม​ จังหวัดสกลนคร   โดยมีกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอพรรณานิคม​ จังหวัดสกลนคร​ โดยมีนายอำเภอพรรณานิคมกล่าวต้อนรับ ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครกล่าวรายงาน  และายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิด 

01 Small

 

วันที่ 21 ตุลาคม  2562  นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  เข้าร่วมโครงการ พอ.สว.และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า)  ณ   โรงเรียนบ้านไฮหย่อง ตำบลฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  โดยให้บริการแจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์  รายละเอียดผู้ขอรับบริการ

        1 เกษตรกรขอรับเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ จำนวน 186 ราย
        2 เกษตรกรขอรับบริการฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมันสุนัข- แมว จำนวน 20 ราย ดังนี้
            2.1 ผ่าตัดทำหมัน
                  - สุนัข จำนวน 16 ตัว
                  - แมว จำนวน 11 ตัว
            2.2 รักษาสัตว์ตามอาการ (สุนัข) จำนวน 2 ตัว
            2.3 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
                  - สุนัข 18 ตัว
                  - แมว 9 ตัว

01 Small

วันที่  21 ตุลาคม  2562  นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  พร้อมปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  ดำเนินกิจกรรมโครงการไถ่ชีวิต โค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ร่วมกับพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  โดยได้จัดทำพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อร่วมสมทบโครงการธนาคารโค- กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและในโอกาสวันอายุวัฒนะมงคลครบรอบ 70 ปี 50 พรรษา  โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ได้คัดเลือกเกษตรกรจำนวน 6 ราย โคจำนวน 6 ตัว

 

 

01

 

วันที่  4 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ออกตรวจประเมินเพื่่อต่ออายุการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ในพื้นที่ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ดังนี้
       1.ฟาร์มนายเจริญ ทาศรีภู
       2.ฟาร์มนายธีระ อินธิแสน
       3.ฟาร์มนายเทพพิทักษ์ ยาทองไชย
โดยให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มสุกร

 

Truehits