01

 

วันที่ 25-27 กันยายน 2562 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  มอบหมายให้นายยุทธชัย  แพงปัสสา  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และ 12 ครั้งที่ 22 ณ โรงแรม Vinpearl นครฮิตงห์ จังหวัดฮาติงห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตาม MOU ครั้งที่ผ่านมา และลงนาม MOU ที่จะดำเนินการในครั้งต่อไป โดยมีข้อเพิ่มเติมให้ภาคเอกชนด้านขนส่งเฃ้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ในการประชุมครั้งที่ 23 กำหนดจัดที่จังหวัดสกลนคร

01

 

วันที่ 27 ก.ย. 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562 (World Rabies Day 2019)  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานมีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน ถ่ายพยาธิ และฉีดยาป้องกันปรสิตภายนอก ให้แก่สุนัข-แมว โดยมีประชาชนเข้ารับบริการทั้งสิ้น จำนวน  57 ราย สัตว์เข้ารับบริการผ่าตัดทำหมัน 124 ตัว แบ่งเป็นสุนัขเพศผู้ 17 ตัว สุนัขเพศเมีย 23 ตัว แมวเพศผู้ 36 ตัว แมวเพศเมีย 48 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 51 ตัว ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

 

 

 

01 Small

 


วันที่   9 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร  ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปี 2562  หลักสูตร "การปลูกพืชอาหารสัตว์ที่ดี มีคุณภาพ"  เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ    ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

518574 Small

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับคลินิกฌานิกาสัตวแพทย์  ดำเนินงานวันสัตวแพทย์ไทย ปี 2562 กิจกรรมสัตวแพทย์ไทยรับใช้สังคม  ณ คลิกนิกฌานิกาสัตวแพทย์ ตำบลแวง  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ผ่าตัดทำหมันสุนัขจำนวน 24 ตัว แมว 11 ตัว

 

 

01 Small

 

วันที่​ 9​ สิงหาคม​ 2562​ นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์​จังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา​ศักยภาพ​บุคลากร​ในการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุม​โรค​ติดต่ออุบัติใหม่เเละการนำเสนอผลงานวิจัยทางระบาดวิทยา​ ปีงบประมาณ​ 2562​ โดยมีนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงษ์โสภณ    รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี  ณ​ โรงเเรม​ชลจันทร์​ พัทยา​ บีช​ รีสอร์ท​ อำเภอ​บางละมุง จังหวัด​ชลบุรี

 

 

Truehits