king 62 7 2

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต4 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  67  พรรษา    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ระหว่างวันที่  8-11  กรกฎาคม 2562    ณ  บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร   ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร   รายละเอียด  


Truehits