01

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หมู่บ้านใต้ร่มพระบารมี ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   


Truehits