141625 Small

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562   สำนักงานปศุสัตว์อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร  ร่วมกับซีพี เอฟ ได้อบรมให้ความรู้เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF   พร้อมทั้งแจกเวชภัณฑ์ และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในฟาร์มสุกร​ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย   ในพื้นที่บ้านนาดอกไม้ หมู่ 5 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

 

 


Truehits